การติดตามโรงเรียนDLTV/ DLIT

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:49โดยนายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์
 สพฐ.แจ้งการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กให้โรงเรียนจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงาน ตามยุทะศาสตร์ 4 5 6  และโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ให้ใช้ประโยชน์จาก สื่อ DLIT พร้อมจัดการเรียนการสอนเน้นการคิดให้มาก
Comments