หน้าแรก


ประกาศล่าสุด

  • การติดตามโรงเรียนDLTV/ DLIT  สพฐ.แจ้งการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กให้โรงเรียนจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงาน ตามยุทะศาสตร์ 4 5 6  และโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ให้ใช้ประโยชน์จาก สื่อ ...
    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:49 โดย นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer